POS Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021-2022

mtsdarussalam.eu.org
POS Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021-2022

POS Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021-2022 - Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Madrasah (UM), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 455 Tahun 2022 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana terlampir, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ujian Madrasah  bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan pada akhir jenjang pendidikan ujian Madrasah berfungsi untuk:

  • Mengetahui capaian perkembangan peserta didik
  • Umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran
  • Salah satu syarat penentuan kelulusan

Pendataan Peserta Ujian Madrasah:

  1. Pendataan peserta UM dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui aplikasi PDUM (Pangkalan Data Ujian Madrasah) Kementerian Agama RI
  2. Data peserta UM berdasarkan data siswa kelas akhir yang terdapat pada pangkalan data EMIS
  3. Data peserta UM pada aplikasi PDUM akan digunakan sebagai dasar penerbitan ijasah madrasah
  4. Madrasah melakukan validasi data peserta UM pada aplikasi PDUM mulai tanggal 21 Februari 2022
  5. Daftar peserta UM dicetak melalui aplikasi PDUM, dan selanjutnya madrasah penyelenggara menetapkan peserta UM melalui SK Kepala Madrasah
  6. Kartu peserta UM dicetak melalui aplikasi PDUM oleh madrasah penyelenggara UM dan disahkan oleh kepala madrasah

Untuk lebih jelaasnya silahkan download POS Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021-2022 DISINI

Next Post Previous Post